Takaisin

Y-SUKUPOLVI ON VALMIS SÄHKÖAUTOILUUN: PUOLET MILLENIAALEISTA ON HARKINNUT SÄHKÖAUTOA TAI JO HANKKINUT SELLAISEN

  • Nissan esitteli tutkimustulokset Lontoossa järjestetystä FutureFest-tapahtumassa
  • 76 prosenttia milleniaaleista ilmoittaa, että ympäristöystävällisellä autolla ajaminen olisi heidän ensisijainen keinonsa tehdä elämästään vihreämpää
  • Yli 50 prosenttia on jo hankkinut sähköauton tai harkinnut sellaisen hankkimista
  • Enemmistö on valmis sitoutumaan suurin elämäntapamuutoksiin pienten tekojen asemesta

19.9.2016 - Nissanin teettämän tutkimuksen mukaan yli kolme neljästä milleniaalista* pitää ympäristöystävällisellä autolla ajamista parhaana tapana tehdä omasta elämästään ympäristön paremmin huomioivaa. Nissan Europen teetättämässä tutkimuksessa selvitettiin milleniaalien asenteita sähkö- ja hybridiautoihin.

Gareth Dunsmore, Director of Electric Vehicles, Nissan Europe, esitteli tutkimustulokset Lontoossa järjestetystä FutureFest-tapahtumassa. Tutkimuksessa selvitettiin 2500 isobritannialaisen, ranskalaisen, italialaisen, saksalaisen ja espanjalaisen milleniaalin (18-34-vuotiaan) näkemyksiä.

Tutkimuksesta ilmeni, että sukupolvena milleniaalit ovat valmiita kokeilemaan uusia asioita, haastamaan toimintatapoja ja että he suhtautuvat tulevaisuuteen eri tavalla. Tutkimus myös osoitti, että milleniaalit suhtautuvat vakavammin globaaleihin ympäristöhaasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen (53%) ja ilmansaasteisiin (42%), kuin kierrätyksen (24%) tai pursuilevien kaatopaikkojen (14%) kaltaisiin pienemmän mittakaavan haasteisiin. Vakavien ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi milleniaalit ovat valmiita suuriin muutoksiin, kuten vaihtamaan energiayhtiönsä ympäristöystävällisiä ratkaisuja tarjoavaan (62%) tai tukemaan brändejä jotka ovat sitoutuneet toimimaan ympäristön huomoiden (53%).

Dunsmore toteaa: ”Olemme aina tienneet, että milleniaalit ovat haastajasukupolvi. Tutkimuksemme kuitenkin osoittaa, että he ovat myös tulevaisuuden muutoksentekijöitä. Milleniaalit ovat valmiita tekemään dramaattisiakin muutoksia omassa elämässään saadakseen aikaan muutoksia maailmassa. Se, että milleniaalit uskovat sähköautoihin, sellaisiin kuten Nissan LEAF ja Nissan e-NV200, antaa minulle suunnattomasti toivoa. Toimialana meidän tulee tehdä enemmän töitä sen eteen, että voimme vastata tämän ryhmän tarpeisiin ja toiveisiin.”

Sarwant Singh, Senior Partner, Frost & Sullivan and member of Nissan’s Intelligent Motoring Advisory Board**, toteaa: "Väestöryhmänä milleniaaleilla on valtavasti potentiaalia vaikuttaa tulevaisuuden liikkumiseen ja kestävyyteen. Olemme huomanneet toistuvasti omissa tutkimuksissamme, että milleniaalit omaksuvat uudet teknologiat ensimmäisten joukossa, ovat aiempaa sukupolvia ympäristöystävällisempiä ja yleisesti ottaen valmiita tekemään uhrauksia ja elämäntapamuutoksia omien arvojensa ja uskomustensa mukaisesti.”

Nissan toimi innovaatiosäätiö Nestan järjestämän FutureFest 2016 -tapahtuman virallisena innovaatiokumppanina. Gareth Dunsmore puhui tapahtumassa autoteollisuuden tulevaisuudesta. Puheessaan ”When is a car, not a car” Dunsmore tarkasteli auton kehitystä ja sitä, kuinka kuluttajat voivat pian käyttää autojaan älykkäämmin. Dunsmore käsitteli myös tulevaisuuden liikkumista yleisesti ja Nissanin keskeistä roolia sen kehittämisessä.

Nissanin Intelligent Mobility -vision perimmäisenä tavoitteena on täysin päästötön ja kuolonuhriton liikenne. Nissan on toiminut edelläkävijänä täyssähköautoilun kehittäjänä esittelemällä täysin sähkökäyttöisen Nissan LEAFin vuonna 2010. Maailmanlaajuisesti teillä liikkuu jo yli 230 000 Nissan LEAFia, ja se onkin maailman myydyin täyssähköauto. Mallin kolmannessa sukupolvessa on 30 kWh:n akku, minkä ansiosta auton toimintamatka on kasvanut 250 kilometriin***.

Yllättävän suuri osa, 77 prosenttia,  tutkimukseen osallistuneista milleniaaleista omistaa auton. Vaikka he eivät juuri tällä hetkellä ajaisikaan sähköautolla, ilmoittaa  yli puolet todennäköisesti ostavansa sähköauton seuraavan kymmenen vuoden aikana. Lisäksi kaksi kolmasosaa ilmoitti todennäköisesti ostavansa hybridiauton saman ajanjakson aikana.

Nissan Motor Company on sitoutunut turvallisemman ja kestävämmän tulevaisuuden edistämiseen. Osoituksena siitä yhtiö on ollut Dow Jones Sustainability Index  (DJSI) Asia/Pacifin jäsen vuodesta 2009, ja se liittyi hiljattain myös World Indexiin, joka seuraa maailmanlaajuisesti yritysten sitoutumista kestävään kehitykseen.

Lisätietoa FutureFest-tapahtumasta (17. – 18.9.) osoitteessa http://www.futurefest.org/